1
IP TV yapılandırılırken gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Belirli aralıklarla güvenlik ve dayanıklıık testlerini gerçekleştiriyoruz. IP TV ve güvenlik konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ile her zaman en iyiyi hedefliyoruz.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli 2021 is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments